กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเตรียมเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยผักตบชวาและการประยุกต์ใช้ ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF