กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเตรียมเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยผักตบชวาและการประยุกต์ใช้ ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy