กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลพรมกะลานวดเท้าต่อการลดการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้า ของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF