กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคงตัวของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันในน้ำแครอท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF