กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF