กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งเทียม กับ วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF