อาจฤทธิ์ สุคนธ์, ศรีน้อย สุภลักษณ์, อินทนนท์ ณภัทร, and ธิมาทา มานิตย์. “STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY 3, no. 2 (December 31, 2017): 10–18. Accessed December 1, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/172354.