อาจฤทธิ์ ส., ศรีน้อย ส., อินทนนท์ ณ., and ธิมาทา ม. “STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 3, no. 2, Dec. 2017, pp. 10-18, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/172354.