อาจฤทธิ์ สุคนธ์, ศรีน้อย สุภลักษณ์, อินทนนท์ ณภัทร, and ธิมาทา มานิตย์. 2017. “STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY 3 (2):10-18. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/172354.