อาจฤทธิ์ ส.; ศรีน้อย ส.; อินทนนท์ ณ.; ธิมาทา ม. STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 10–18, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/172354. Acesso em: 1 dec. 2022.