(1)
อาจฤทธิ์ ส.; ศรีน้อย ส.; อินทนนท์ ณ.; ธิมาทา ม. STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS. sau.j.sci.tech. 2017, 3, 10-18.