กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มกราคม-ธันวาคม 2566) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy