[1]
ทองพูล ว., พันธุ์พฤกษ์ อ., ใจเย็น ศ., and ศรขวัญ ฐ., “Synthesis and Photocatalytic of Nitrogen Doped Titanium Dioxide Nanoparticles”, J Appl Res Sci Tech, vol. 16, no. 1-2, pp. 39–46, Dec. 2017.