[1]
ทองพูล ว., พันธุ์พฤกษ์ อ., ใจเย็น ศ. and ศรขวัญ ฐ. 2017. Synthesis and Photocatalytic of Nitrogen Doped Titanium Dioxide Nanoparticles. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST). 16, 1-2 (Dec. 2017), 39–46.