แจ่มแจ้ง ขวัญดาว. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016): 50–63. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620.