[1]
แจ่มแจ้ง ข., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, pp. 50–63, Apr. 2016.