[1]
เชี่ยวชาญวิทย์ ด., “การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ”, Life Sci. Environ. J., vol. 2, no. 1-2, pp. 111–115, Mar. 2014.