[1]
ตั้งตระการพงษ์ น., “สุนัขบางแก้ว”, Life Sci. Environ. J., vol. 2, no. 1-2, pp. 88–93, Mar. 2014.