[1]
ฉิมภู่ ด., “ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”, Life Sci. Environ. J., vol. 2, no. 1-2, pp. 82–87, Mar. 2014.