[1]
ยกส้าน ส., “ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์”, Life Sci. Environ. J., vol. 2, no. 1-2, pp. 10–13, Mar. 2014.