[1]
จันทร์อรุณ ก., “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ”, Life Sci. Environ. J., vol. 1, no. 1-2, pp. 133–140, Mar. 2014.