[1]
แม้นมณี ส., “การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์”, Life Sci. Environ. J., vol. 4, no. 1-2, pp. 35–40, Mar. 2014.