[1]
ธรรมพงษา ส., “คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์”, Life Sci. Environ. J., vol. 4, no. 1-2, pp. 33–34, Mar. 2014.