[1]
ก่องตาวงษ์ ว., “ของเก่าหรือของเก่าๆ”, Life Sci. Environ. J., vol. 1, no. 1-2, pp. 100–110, Mar. 2014.