[1]
คุ้มนก ช., “ยีสต์...... จุลินทรีย์อุตสาหกรรม”, Life Sci. Environ. J., vol. 8, no. 1-2, pp. 84–90, Mar. 2014.