[1]
บ่อคำ ร., “สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล”, Life Sci. Environ. J., vol. 6, no. 1-2, pp. 49–53, Mar. 2014.