[1]
ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส., “น้ำมันจาก ‘ สบู่ดำ ’ ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง”, Life Sci. Environ. J., vol. 6, no. 1-2, pp. 1–3, Mar. 2014.