[1]
มาตรมูล ไ., “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ”, Life Sci. Environ. J., vol. 7, no. 1-2, pp. 68–73, Mar. 2014.