[1]
คำเตจา ส., “แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก”, Life Sci. Environ. J., vol. 7, no. 1-2, pp. 54–56, Mar. 2014.