[1]
บุญยะรัตน์ ฤ., “หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก..., หอเอนปิซา”, Life Sci. Environ. J., vol. 8, no. 1-2, pp. 31–34, Mar. 2014.