[1]
ทองพูน เ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส., and เทาว์เซนด์ อ., “การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence”, Life Sci. Environ. J., vol. 8, no. 1-2, pp. 13–22, Mar. 2014.