[1]
พุทธาภิบาล ป., “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 31–41, Mar. 2014.