[1]
ปิ่นสกุล ส., “การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ”, Life Sci. Environ. J., vol. 13, no. 1, pp. 55–61, Mar. 2014.