[1]
พริกบุญจันทร์ พ., “การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย”, Life Sci. Environ. J., vol. 13, no. 1, pp. 27–33, Mar. 2014.