แจ่มแจ้ง ข. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 50–63, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620. Acesso em: 21 may. 2024.