ยกส้าน ส. ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 2, n. 1-2, p. 10–13, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388. Acesso em: 24 may. 2024.