ก่องตาวงษ์ ว. หัววัดสนามแม่เหล็ก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 53–66, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374. Acesso em: 24 may. 2024.