จันทร์อรุณ ก. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 1, n. 1-2, p. 133–140, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371. Acesso em: 28 may. 2024.