ธรรมพงษา ส. คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 4, n. 1-2, p. 33–34, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369. Acesso em: 21 may. 2024.