คำเตจา ส. แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sciences and Environment Journal, [S. l.], v. 7, n. 1-2, p. 54–56, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121. Acesso em: 29 may. 2024.