(1)
จงจิตวิมล ธ. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. 2016, 17, -.