(1)
แจ่มแจ้ง ข. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 50-63.