(1)
โพธิ์ศรี เ. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. 2014, 14.