(1)
ตั้งตระการพงษ์ น. สุนัขบางแก้ว. Life Sci. Environ. J. 2014, 2, 88-93.