(1)
ยกส้าน ส. ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์. Life Sci. Environ. J. 2014, 2, 10-13.