(1)
ก่องตาวงษ์ ว. หัววัดสนามแม่เหล็ก. Life Sci. Environ. J. 2014, 4, 53-66.