(1)
จันทร์อรุณ ก. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. Life Sci. Environ. J. 2014, 1, 133-140.