(1)
ธรรมพงษา ส. คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์. Life Sci. Environ. J. 2014, 4, 33-34.