(1)
บ่อคำ ร. สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล. Life Sci. Environ. J. 2014, 6, 49-53.