(1)
ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. น้ำมันจาก “ สบู่ดำ ” ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง. Life Sci. Environ. J. 2014, 6, 1-3.