(1)
คำเตจา ส. แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sci. Environ. J. 2014, 7, 54-56.